Hjemlighed

Hjemlighed er en følelse

Hjemlighed er et komplekst begreb, der rummer mange faktorer som vi må forsøge at rumme arkitektonisk.

Hjemmet er vores trygge sted og stedet hvor vi oplever størst grad af selvbestemmelse.

Min forskning har vist, at trygge og kendte omgivelser for demensramte skabes ved hjælp af:

  • Overskuelige rumforløb – At kunne finde vej
  • Visuel guidning ved hjælp af farver, materialer, lys og skiltning
  • Genkendelighed – Personlig indretning så  egne ting og møbler fylder hjemmet.
  • Fysisk sikkerhed mod ulykker, store som små – Hjemmet må ikke rumme mere modstand end beboeren kan overkomme.
  • Psykisk sikkerhed – Den oplevede sikkerhed styres af arkitektoniske greb
  • Brugervenlighed – Det er normalt man i eget hjem ved hvordan udstyr virker (fx vandhaner, toiletter, kontakter mv.)
  • Livskvalitet – Hjemmet indeholder det beboeren har brug for, for at udfolde sit potentiale for selvhjælp, interesser, kultur, religion og for samvær med andre mennesker.

Punkterne skal  bearbejdes minutiøst og ud fra nogle helt konkrete evidensbaserede regelsæt samt med indsigt og omhu. At skabe hjemlige omgivelser i plejeboliger er derfor en specialistopgave.