Evidensbaseret design

Evidensbaseret design (oversat fra engelsk: evidens based design) er kort sagt en metode til at optimere omgivelserne til deres brug.

Design skal forstås i betydningen fra den mindste detalje til den samlede arkitektur, altså alt der kræver en fremstillingsproces.

 

Særligt indenfor sygehusvæsenet pågår der forskning i evidensbaseret design, men alle byggeriets områder kan have glæde af metoden. Sygehusvæsenet er oplagt, fordi de processer der arbejdes med her, allerede er evidensbaserede.

Mit eget primærområde, plejesektoren, gør på nuværende tidspunkt ikke, eller kun i ringe grad brug af forskning ved planlægning og indretning. Men det har nogle meget uheldige konsekvenser for alle brugergrupper, hvis behov overses.

 

Se mit slideshow fra Nohr-Cons Konference om byggeri af fremtidens plejebolig 2012 her

 

 

Nogle eksempler på hvad evidens i byggeriet direkte kan nedbringe frekvensen af:

 

Medicineringsfejl

Fejl generelt

Infektioner

Depressioner og angst

Sygefravær og sygdom

Faldulykker

Arbejdsulykker

Medarbejder flugt

 

Evidens i byggeriet fremmer bevist:

 

Livsglæde

Arbejdsglæde

Tryghed

Sikkerhed

Positivt stemningsleje

Faglighed og ligeværd

 

 

 

De samfundsmæssige økonomiske besparelser er åbenlyse. Det kan fx dreje sig om færre medicinske test, vikartimer og omkostningstunge medicinske behandlinger, men også menneskelige resurser kan spares og indgå i langsigtede økonomiske besparelser for samfundet.

 

De store udfordringer ved at indføre evidensbaseret design ligger dels i at gennemføre en ændring i beslutningsprocesser, herunder valg af rådgivere. Men også at vide at denne mulighed foreligger og skaffe eksperter der har overblik over forskningen på området. Byggeprojekter er altid teamwork og det er svært at vide om man er dækket ind i teamet, på områder man ikke selv har kendskab til.

 

Læs her hvordan jeg kan hjælpe