Arkitype – Arkitektur Til Demensramte

Arkitype er et forskningsprojekt jeg har igangsat for egne midler.

Arkitype er en selvopfundet betegnelse for arketypisk arkitektur til demensramte.

Jeg koncentrerer mig om arkitektur til demensramte i plejeboliger, fx plejehjem.

Der er to altoverskyggende udfordringer ved arkitektur målrettet demente:

  • For det første kan demente ikke indlære nyt og altså ikke lære rumforløb eller nyt designs anvendelse.
  • For det andet rammer demens rumsansen i så svær grad, at designelementer misforstås.

 

De fleste kender efterhånden virkningen af mørke gulve, der af demensramte forstås som afgrund. Men det fremgår tydeligt af nybyggeri, at samme erkendelse af glas – der forstås som “ingenting”, ikke har opnået samme status. Ligeledes forsøges der at skabes selvstændighed hos beboere ved at indføre ny teknologi, eller opnås bedre hygiejnestandard ved forskellige hjælpemidler. Helt uden erkendelse af, at de demente ikke kan genkende eller lære hvad det er. I mange tilfælde vil disse installationer i stedet skabe angst og behov for yderligere plejepersonale.

Der er efterhånden en hel række videnskabeligt beviste konkrete anvisninger, lige til at gå til. Anvisninger der godt nok kræver omtanke og vilje, men som i sidste ende sparer både menneskelige omkostninger og udgifter til pleje.

 

Målet med arkitekturen til demensramte må være det samme som målet med plejen – At skabe tryghed ved hjælp af overskuelighed, genkendelighed, hjemlighed og nærhed.

 

Mit personlige mål, foruden at indsamle konkrete forskningsbaserede anvisninger og formidle disse, er også at inkorporere det manglende led i plejeboligbyggeriprocessen. I dag laves der brugerinddragelse i et forsøg på at optimere plejeboliger til deres brug, men der mangler ekspertviden om hvad der er optimal arkitektur.

 

Kontakt mig for yderligere oplysninger