Arkitekt

Velkommen til arkitekt Ane Boa

Tegnestuen er lukket

Jeg har siden 2008 studeret og arbejdet med indretning og organisering af plejeboliger til demensramte borgere.

Forskellige undersøgelser viser, at stort set alle beboere på plejehjem lider af en demenssygdom. Alligevel bygges ingen plejehjem konsekvent hertil. Demens har nogle voldsomme konsekvenser for rumopfattelsen – fx at kunne læse og forstå afstande. Demens sletter også langsomt den syges hukommelse, hvilket vi særligt på plejehjem må tage hensyn til.

Nyere forskning peger på arkitekturen som et egentligt led i behandlingen af demens. Vi kan nemlig opveje rumlig konfusion ved hjælp af farver, lys, overskuelighed og arketypiske anvisninger. Ligesom vi kan afhjælpe angst og manglende mulighed for at være selvhjupen ved at benytte forståelige designelementer – Design der passer til at hukommelsen “spoles” baglæns.

Foruden mit speciale i demensegnet arkitektur, arbejder jeg også med handicapvenlig indretning, men bruger det nye begreb Universel Design, som i stedet for at fokusere på den handicappede, målretter bygninger til alle menneskers brug. Tanken er at  bygningen ikke må skabe forhindringer for nogen mennesker. Dette inkluderer altså i tilfældet med plejeboliger, at bygningen også optimeres til personale og besøgende. Foruden at være bolig, er bygningen også en arbejdsplads som skal fungerer optimalt.

 

 Se portfolio her