Space Manager

Efter i 11 år primært at have beskæftiget mig med hvordan man får det optimale ud af arealer til mennesker med demens, har jeg nu udvidet mit arbejdsfelt til at rumme space management.
På mange måde er det samme opgave, men dog uden fokus på sygdommen demens og dens rumlige og forståelsesmæssige konsekvenser for de ramte.

Space management indeholder samme tilgang til kvadratmetrene, på den måde at forstå, at de skal opfylde nogle behov. Min opgave er så, at undersøge hvilke behov der rent faktisk er tale om, og hvordan arkitektur og indretning kan understøtte dem.
Det er især et aktuelt problem på skoler og andre institutioner samt i større virksomheder, hvor mange dyre kvadratmetre udnyttes uhensigtsmæssigt. Det kan fx dreje sig om ophobede lagre af IT og inventar, eller manglende indsigt i hvor mange personer der rent faktisk skal være plads til. Ofte er der meget store misforhold i mellem hvor mange elever der går på hold og hvor mange der er plads til i de tildelte lokaler, med stort spild til følge.
Min opgave som Space Manager er, at komme helt ned i dybden med hvordan lokaler og arealer anvendes, samt give bud på optimering. Optimering består ofte i en bedre indretning, men kan også bestå i fx sparet lokaleleje eller frasalg af bygninger.
Space management er en af de meget effektive måder at optimere drift af lokaler.